วัดบ้านหัวดงกำแพง ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

พระครูศีลปัญญาวุฒิ  

เจ้าอาวาสวัดบ้านหัวดงกำแพง ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

             ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมทำบุญ เนื่องในงานฉลองอุโบสถผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต  ณ  วัดบ้านหัวดงกำแพง  บ้านหัวดงกำแพง  หมู่  7, 12 ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

       ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชนาคชัย,เจ้าภาพบวชชีพราหมณ์ สวดสะเดาะเคราห์ต่อชะตาราศรี,เจ้าภาพลูกนิมิต,เจ้าภาพมีดตัดหวายลูกนิมิต,เจ้าภาพเทียนชัย,บูชาวัตถุมงคล,บูชาผ้าไตร,เจ้าภาพโรงทาน,ทำบุญประจำวันเกิด ,เจ้าภาพถวายสังฆทานพระภิกษุสามเณร,ร่วมเฉลิมฉลองอุโบสถหลังใหม่,และต้อนรับผ้าป่าสามัคคีจากทั่วทุกสารทิศโดยพร้อมเพรียงกัน       ผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพทำบุญ สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารออมสินสาขาเกษตรวิสัย หมายเลขบัญชี 052870479764 ชื่อบัญชี  วัดบ้านหัวดงกำแพง 

โทรศัพท์ 087-0649569 

          ขอบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ จงดลบันดารให้ท่านจงประสบแต่ความสุข เจริญๆ ร่ำรวยๆ ยิ่งๆขึ้นไป เทอญ